2021

Elektroinstalace bytu Bohumín – soukromý objednatel

Úpravy silových rozváděčů – Mirel Vratimov a.s.

Elektroinstalace LED osvětlení ČOV – ŽDB Drátovna a.s.

Veřejné osvětlení – Bochemie a.s.

Přeložky elektrorozvodů – BONATRANS GROUP a.s.

Projekce zasíťování výrobní haly Lanárna – ŽDB Drátovna a.s.

Ovládání čerpadel dešťové vody – Bekaert Bohumín s.r.o.

Elektroinstalace skladu KARDEX – ŽDB Drátovna a.s.

Optické a metalické rozvody haly Lanárna – ŽDB Drátovna a.s.

Přeložky elektrorozvodů – BONATRANS GROUP a.s.

Elektroinstalace třískového kanálu – BONATRANS GROUP a.s.

Obráběcí centrum linka NDT – BONATRANS GROUP a.s.

Ovládací rozváděč chodu čerpadel BEKAERT Bohumín s.r.o.

Zasíťování strojů pro odečítání dat – ŽDB Drátovna a.s.

Projekce otevírání světlíků – ŽDB Drátovna a.s.

Projekce odsávání haly – ŽDB Drátovna a.s.

Rozšíření optické sítě – ŽDB Drátovna a.s.

Realizace odsávacích jednotek pro obráběcí centra – BONATRANS GROUP a.s.

Řízení chladícího okruhu strojů – Mirel Vrratimov a.s.

Přívodní vedení pro stroje – Mirel Vratimov a.s.

Projekce jeřábu – UT Třinec – Bohumín

Protipožární přepážky – BONATRANS GROUP a.s.

Pravidelné revize přístrojů – Městský úřad Bohumín

LED osvětlení výrobních hal – BONATRANS GROUP a.s.

Přemístění elektroinstalace měřící stanice – BONATRANS GROUP a.s.

Elektroinstalace kaloriferů – EKOSYS s.r.o.

Oprava uzemnění a hromosvodu – ŽDB Drátovna a.s.

Montáž elektroměrových sloupků – soukromí objednatelé

Projekce LED osvětlení pro výrobní haly – BONATRANS GROUP a.s.

Projekce rozváděčů pro výrobní celky – BONATRANS GROUP a.s.

Elektroinstalace nové technologie – Česká krůta

Vnější spoje nové technologie – Mirel Vratimov a.s.

Elektroinstalace přívodního vedení pro soustruh – Stavopex s.r.o.

Výroba automatizačního rozváděče – UT Třinec – Bohumín

Veřejné LED osvětlení – BONATRANS GROUP a.s.

Přívodní vedení pro nabíjecí stanice – BONATRANS GROUP a.s.