Protipožární systémy

V případě vzniku požáru v části nějaké budovy je do jeho likvidace důležité učinit maximum pro zabránění jeho šíření do okolních prostor. Z tohoto důvodu se stavby dělí na jednotlivé požární úseky, které jsou od sebe odděleny protipožárními příčkami.

Veškeré průchody a prostupy těmito příčkami musí splňovat parametry požární odolnosti.

Slouží k tomu především požární uzávěry (speciální dveře), kterými lze zajistit místa, jenž musí být jinak volně průchodná či průjezdná, nebo protipožární ucpávky, které zajišťují požární odolnost i v místech prostupů potrubí, el.instalací nebo stavebních spár.

Pro montáž těchto protipožárních systému splňujeme aktuální platné předpisy a vlastníme certifikáty pro provádění těchto činností.