2019

Elektroinstalace drátotažného stroje LAMNEA – ŽDB Drátovna a.s.

Elektroinstalace obráběcích strojů – BONATRANS GROUP a.s.

Elektroinstalace rodinného domu – Věřňovice

Projektová dokumentace pro zasíťování strojů – ŽDB Drátovna a.s.

Projektová dokumentace pro odvíjedla – ŽDB Drátovna a.s.

Elektroinstalace hrubovacího karuselu – BONATRANS GROUP a.s.

Přesunutí sirén – BOCHEMIE a.s.

Rekonstrukce kanceláří – ŽDB Drátovna a.s.

Elektroinstalace horizontální vrtačky – BONATRANS GROUP a.s.

Centralizace výroby mechanických dílen – BONATRANS GROUP a.s.

Rozšíření třískového dopravníku – BONATRANS GROUP a.s.

Výměna osvětlení – Bochemie a.s.

Oprava osvětlení na provoze TPD – ŽDB Drátovna a.s.

Rekonstrukce elektro administrativní budovy – UT Třinec – Bohumín

Výroba rozváděče pro dávkování chemikálií – AQUASOME s.r.o.

Projektová dokumentace pro kompresorovou stanici – ŽDB Drátovna a.s.

Rekonstrukce linky pokovování – Bochemie a.s.

Zasíťování výrobních hal – BONATRANS GROUP a.s.

Elektroinstalace pouličního osvětlení – Bochemie a.s.

Elektroinstalace LED osvětlení – ŽDB Drátovna a.s.

Zasíťování kiosků – ŽDB Drátovna a.s.

Oprava osvětlení na ČOV – ŽDB Drátovna a.s.

Montáže kabelových tras – Bekaert Bohumín s.r.o.

Pravidelné revize přístrojů – MÚ Bohumín

Rekonstrukce elektroinstalace – Restaurace Pod Lípou

Montáže elektroměrových pilířů

Elektroinstalace přívodních kabelů pro kompresory – Bochemie a.s.

Hlavní přívodní vedení pro linku – Bochemie a.s.

Oprava osvětlení v hale Martenzit – ŽDB Drátovna a.s.

Hlavní přívodní vedení pro mostový jeřáb – ŽDB Drátovna a.s.

Rekonstrukce silových rozváděčů – Bekaert Bohumín s.r.o.

Přeložky elektrorozvodů – kabina operátorů – BONATRANS GROUP a.s.